Cannabis en depressie: oorzaak of gevolg?

Afbeelding
cannabis
Als reactie op een toenemende toename van het cannabisgebruik en de gerapporteerde gunstige indicatie daarvan in een aantal omstandigheden, waaronder depressie, heeft een team van Amerikaanse onderzoekers de trends in de depressie-cannabisassociatie tussen 2005 en 2016 geanalyseerd.

Cannabis is de meest gebruikte psychoactieve stof. In de Verenigde Staten is het verbruik de afgelopen jaren met meer dan 40 procent gestegen. Tegelijkertijd is de perceptie van het risico in verband met het gebruik ervan afgenomen. Dit heeft geresulteerd in een toename van het aantal aan cannabis gerelateerde pathologieën: verkeersongevallen, sociale ontregelingen, psychische stoornissen... Daarnaast wordt een grote depressieve toestand consequent geassocieerd met cannabisgebruik en is er duidelijk bewijs dat de drug de depressieve symptomen kan verergeren, vooral als het regelmatig wordt gebruikt. Paradoxaal genoeg is cannabis echter voor ongeveer 50 procent van de bevolking gunstig in geval van angst en depressie (slechts 15 procent gelooft dat het deze stoornissen verergert). Bijna 28% van de volwassenen met stemmings- en angststoornissen meldt zelfmedicatie met cannabis.

De studie analyseert een cohort van 16.216 volwassenen en is gebaseerd op geanonimiseerde gegevens van de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES).

Tot slot melden de auteurs dat onder volwassenen die in de VS wonen en tussen 20 en 59 jaar oud zijn, tussen 2005 en 2016 een significant en toenemend verband werd waargenomen tussen depressie en cannabisgebruik, ook al nam het cannabisgebruik in de algemene bevolking toe, en nog meer onder depressieve personen. De auteurs merken op dat voor patiënten die lijden aan een depressie, de kans op het gebruik van deze drug ongeveer verdubbeld is in vergelijking met personen zonder depressie en dat deze toename van het cannabisgebruik niet zonder gevolgen is, met een verhoogd risico op verkeersongevallen, geheugenstoornissen en/of psychologische symptomen. Er moet nog meer onderzoek worden gedaan om de onderliggende pathofysiologische mechanismen te verduidelijken, maar er moeten nu al voorlichtingscampagnes worden gevoerd en elke gezondheidswerker moet rekening houden met de realiteit van deze associatie en de mogelijke risico's ervan.

 

Ref : Gorfinkel L R et coll. : Association of Depression with Past-Month Cannabis Use among US Adults Aged 20 to 59 Years, 2005- 2016. JAMA Netw open. 2020 ; 3 (8), e : 2013 802.