Covid-19: onderbreek de biologische behandelingen niet

Afbeelding
biologische geneesmiddelen
De modulatie van de activiteit van het immuunsysteem door biologische geneesmiddelen wordt gebruikt in talrijke pathologische aandoeningen, waaronder psoriasis. Vanaf het begin van de Covid-19-epidemie werd het stopzetten van deze behandelingen in vraag gesteld.

Een nationale, transversale, multicentrische studie evalueerde de frequentie van ernstige COVID-19 infecties, gedefinieerd als ziekenhuisopname of overlijden, bij psoriasispatiënten die behandeld worden met systemische en biologische middelen.

De studie omvatte in totaal 1418 patiënten. Men verzamelde gegevens zoals geslacht, leeftijd, lopende behandeling en behandelingsperiode (initieel of onderhoud) van de patiënten. Men registreerde eveneens gegevens over co-morbiditeit zoals obesitas, hypertensie en diabetes, alsook de bevestiging van de diagnose van COVID-19. Rapporten gaven aan dat 22,4% van de patiënten die met systemische middelen werden behandeld en 13,8% van de patiënten die biologische middelen gebruikten, hun behandeling staakten tijdens de pandemie.

De resultaten gaven aan dat er geen verhoogd risico op ziekenhuisopname of overlijden op de intensive care unit werd gerapporteerd voor patiënten met een biologische therapie in vergelijking met de algemene bevolking.

De auteurs concludeerden dat er geen toename was in de incidentie van ernstige gevallen van COVID-19 bij psoriasispatiënten onder biologische therapie.

Referenties: Fougerousse AC, Perrussel M, Bécherel PA, en al. Systemic or biologic treatment in psoriasis patients does not increase the risk of a severe form of COVID-19 J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020;10.1111/jdv.16761.