De Europese aanbeveling van PGEU

Afbeelding
De Europese aanbeveling van PGEU
De voordelen maximaliseren van de tussenkomst van de apotheker in de apotheek door de ontwikkeling van farmaceutische diensten ... een bericht dat door onze Belgische politici niet werd ontvangen!

In december van dit jaar heeft de PGEU een rondetafelconferentie georganiseerd om de vele en gevarieerde farmaceutische diensten die in Europa worden geleverd, te presenteren. Een programma dat zich richtte op de preventie en de rol van de apotheker. Een rol die werd benadrukt tijdens de pandemie die we nu meemaken. Een boodschap die niet de aandacht zal hebben getrokken van onze politici, die deze week hebben besloten om ons kanaal uit te sluiten in de teststrategie, in tegenstelling tot wat er in veel Europese landen gebeurt. Een zeer Belgische aangelegenheid!

PGEU President Duarte Santos zei: "Nationale ervaringen tonen aan dat apothekers een kwalitatief hoogwaardige, effectieve en patiëntgerichte gezondheidszorg kunnen bieden. Bovendien heeft de COVID-19-pandemie ontegenzeggelijk aangetoond dat de openbare apotheek in staat is zich snel aan te passen aan moeilijke situaties en doeltreffend te reageren op noodsituaties. De 400.000 gemeenschapsapothekers in Europa willen hun vaardigheden en ervaring graag gebruiken om de levering van farmaceutische basisdiensten te versterken en uit te breiden, door nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen via een aantal geavanceerde farmaceutische diensten die gunstig zijn gebleken voor de levenskwaliteit van de patiënten, de volksgezondheid en de duurzaamheid van de gezondheidsstelsels. Wij roepen de beleidsverantwoordelijken in de gezondheidszorg op om het volledige potentieel van het netwerk van 160.000 openbare apotheken die in Europa actief zijn, te benutten en de voordelen van de betrokkenheid van apothekers bij de ontwikkeling van farmaceutische diensten, de verbetering van de veiligheid van de patiënten, de naleving van de voorschriften en de gezondheidsresultaten te maximaliseren.

Dit kan worden bereikt door apothekers toegang te geven tot relevante gezondheidsinformatie van patiënten, met inachtneming van de gegevensbescherming, door hen in staat te stellen het volledige scala aan geneesmiddelen en medische hulpmiddelen waar patiënten om vragen, te verstrekken, door de apothekers te helpen bij het aanbieden van screening, geneesmiddelenbeheer en gezondheidsbevorderingsprogramma's en door hen op passende wijze te vergoeden voor de diensten die zij verlenen. »

Een boodschap die onze Belgische politici niet zullen hebben gehoord, aangezien ze gewoon besloten hebben ons uit te sluiten van de teststrategie, in tegenstelling tot wat er in veel Europese landen gebeurt. Volgens het huidige voorstel kunnen alleen geregistreerde distributeurs of overheidsinstanties de tests leveren, en alleen aan sorteer- of monsternemingscentra, laboratoria, ziekenhuizen en artsen. Detailhandelaren en apothekers zullen geen sneltesten kunnen verkopen, op straffe van gevangenisstraf of boetes! Scholen en rusthuizen zullen er ook gebruik van kunnen maken, maar de autoriteiten zullen de testen alleen aan de schoolarts of de coördinerende arts van het rusthuis kunnen uitreiken.

Bovendien kunnen deze sneltesten alleen worden uitgevoerd door deskundig personeel, d.w.z. artsen of verplegers. Bovendien moeten ze worden uitgevoerd in goed geventileerde ruimten waar strenge hygiënevoorschriften moeten worden toegepast. De resultaten van deze tests moeten naar Sciensano worden gestuurd.