De probioticamarkt bevestigt zijn groei: +9,2%!

Afbeelding
probiotica
Ondanks de sterke wettelijke beperkingen op de claims en de complexe klinische studies, vermindert de ontwikkeling van probioticamarkt niet. Deze groei is parallel aan die van de micronutriënten, gedreven door wetenschappelijk werk over de rol van microbiota, of beter gezegd, microbiota in de gezondheid.

 

Wetenschappelijke vooruitgang die de markt aandrijft

Er is belangrijke vooruitgang geboekt op het gebied van de darmmicrobiota en de relatie met de gezondheidstoestand. Hoewel het begrip dysbiose al zo'n 25 jaar oud is, is het pas sinds kort mogelijk om het bestaan van " signaturen " te documenteren. Deze laatste zijn rijk aan potentiële ontwikkelingen op het gebied van diagnosestelling, prognoses en zelfs in de therapie van vele soorten chronische pathologieën, waaronder diabetes type 2, obesitas, leveraandoeningen, de ziekte van Alzheimer, depressie, bepaalde vormen van kanker en neurologische of neurodegeneratieve aandoeningen. In feite bouwt de mens vanaf zijn geboorte tegelijkertijd zijn immuniteit op met de ontwikkeling van zijn microbiota, met name in de darm. Het belangrijkste is dat er geleidelijk aan een unieke symbiose tot stand komt, in die zin dat de microbiota door het immuunsysteem als onderdeel van het zelf wordt herkend. Anderzijds kunnen verstoringen van de darmmicrobiota op het ecologische niveau, gepaard gaan met een verlies van de barrièrefunctie, wat minimaal een ontstekingstoestand kan bevorderen of een verstoring van de menselijke tolerantie, geassocieerd aan een risico van het ontstaan van een auto-immuunziekte.

 

Indicaties die duidelijker worden

De zaken evolueren snel en alles duidt erop dat er een sterk potentieel is, zowel op het gebied van preventie als van therapie, gebaseerd op de vooruitgang in de huidige analytische kracht van de microbiota en de erkenning van een signatuur van de relevante microbiële actoren. Verschillende Belgische universitaire werkgroepen hebben ook aangetoond dat een wijziging van de darmmicrobiota verantwoordelijk kan zijn voor zwaarlijvigheid, atopie, depressie of zelfs een slechtere reactie bij de behandeling van alcoholverslaving. Vandaar dat de research probeert aan te tonen dat het herstel van deze microbiota, door het toevoegen van gerichte probioticastammen in voldoende hoeveelheden, het mogelijk zou kunnen maken om een aandoening te behandelen. 

Er wordt dus een nieuw paradigma gecreëerd dat meerdere gebieden zou kunnen betrekken en in de komende jaren een heel belangrijke vooruitgang zou kunnen betekenen.

 

De huidige uitdaging voor de onderzoekers is de identificatie van risicovolle bacteriële signaturen die predisponerend zijn voor bepaalde ziekten.  Zodoende kunnen nieuwe behandelingen door middel van modulatie van de darmmicrobiota worden voorzien.

 

Een grote uitdaging

Consumenten hebben behoefte aan een beter begrip van de rol en de handelwijze van de probiotica.   

Uit de gegevens van Google Trends blijkt dat het aantal "probiotische" zoekopdrachten, wereldwijd, sinds 2008 constant is toegenomen, met een stijging van 7% tussen 2016 en 2019. Voor artsen en apothekers is de belangrijkste uitdaging de werkelijke aard en voordelen van probiotica aan de consument duidelijk te maken. Patiënten zullen moeten begrijpen dat de ene stam anders is dan de andere en dat ze soms gerelateerd zijn aan heel verschillende indicaties. Het is essentieel dat de patiënt de juiste keuze maakt, en dit zal in de eerste plaats via het advies van de apotheker komen. 

Nathalie Evrard