Deze maandag 11 april: Wereld Parkinson Dag: nepnieuws weerleggen!

Afbeelding
parkinson
"Helaas blijft de ziekte van Parkinson een tamelijk mysterieuze en ongeneeslijke ziekte, wat verklaart waarom de meeste patiënten altijd op zoek zijn naar informatie over wetenschappelijk nieuws en nieuwe behandelingen voor hun ziekte. Een heleboel informatie circuleert op het internet of via discussiegroepen op sociale netwerken, maar het is niet altijd correct of het creëert valse hoop. Ook zijn niet alle voorgestelde hulpmiddelen en therapieën aanbevolen of aangepast aan elke patiënt, van wie het ziekteverloop, symptomatologie en medische geschiedenis allemaal verschillend zijn.
Bovendien zijn de voordelen van sommige nieuwe therapieën nog niet bewezen," aldus Daphne Thirifay, directeur van de vereniging.
"Wij willen dat patiënten betrouwbare informatie kunnen krijgen over de medische vooruitgang en weten welke technieken een echt positief effect hebben op hun ziekte, voegt ze eraan toe.

De stand van zaken over de wetenschappelijke vooruitgang

In de genetica is bekend dat het verlies van een specifieke populatie neuronen bijdraagt tot de ziekte en dat veel patiënten onoplosbare eiwitaggregaten in de hersenen ophopen. Tot voor kort was er echter weinig bekend over de oorsprong van deze moleculaire veranderingen.

Prof. Bommer van het Instituut de Duve heeft onlangs ontdekt dat het enzym PARK7 de ophoping voorkomt van beschadigde eiwitten en metabolieten in cellen die suiker metaboliseren.

Dit nieuwe verband tussen suikermetabolisme en celbeschadiging is een nieuwe hoop in het begrijpen van de ziekte van Parkinson.

Wat de behandeling betreft, vormt de toediening van geneesmiddelen ter compensatie van het effect van de dopamine-depletie in de hersenen van Parkinsonpatiënten al tientallen jaren de hoeksteen van de behandeling.

Er wordt echter nog steeds vooruitgang geboekt op dit gebied, met name wat de uitvoeringsstrategieën betreft, bijvoorbeeld het gebruik van een met een externe dopamine pomp. Wat stamceltransplantatie in de hersenen betreft, er is momenteel geen bewijs van de doeltreffendheid ervan bij mensen, maar een nieuwe techniek die onlangs is toegepast lijkt veelbelovender.

 

 

Niet-dopaminerge" benaderingen worden ook intensief onderzocht. Hoewel een groeiend aantal studies het eens is over de voordelen van lichaamsbeweging na de diagnose bieden de resultaten van het huidige onderzoek nog geen duidelijk inzicht in de rol van strategieën waarbij bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van de darmmicrobiota of de toediening van cannabisderivaten. Wat met name het gebruik van cannabisderivaten betreft, is er nog geen studie verricht die de positieve effecten op de ziekte van Parkinson heeft aangetoond en het gebruik van cannabisderivaten wordt afgeraden, met name vanwege de kalmerende werking en bij het besturen van een voertuig. Herhalende transcraniële magnetische stimulatie kan bepaalde motorische symptomen tijdelijk verlichten, maar vereist frequente bezoeken aan het ziekenhuis, zware apparatuur, voor een tijdelijk effect (een paar weken). Zoals voor continue transcraniële stimulatie (tDCS), die is gemakkelijk te gebruiken, zelfs op een poliklinische basis, zijn er momenteel geen echt sluitende studies.