FarmaStatus: de online app biedt nieuwe mogelijkheden voor de beschikbaarheid van geneesmiddelen

Afbeelding
online app
Het FAGG lanceert de tweede versie van FarmaStatus, de online applicatie die informatie verzamelt over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. De nieuwe versie biedt nieuwe functionaliteiten en werd uitgebreid tot apothekers en groothandelaars-verdelers. Continue controle over beschikbaarheid.
Met deze applicatie zorgt het FAGG voor een vereenvoudigde communicatie tussen de autoriteiten en alle betrokken partijen, waardoor deze laatste minder tijd en inspanningen moeten leveren.

FarmaStatus geeft informatie over alle geneesmiddelen (zowel voor menselijk als diergeneeskundig gebruik) die in België zijn vergund. De applicatie toont wanneer geneesmiddelen tijdelijk niet beschikbaar zijn, wanneer de commercialisatie tijdelijk of definitief is stopgezet en wanneer geneesmiddelen weer beschikbaar zijn.

De nieuwe versie van FarmaStatus brengt extra functionaliteiten, aanpassingen en uitbreidingen van de bestaande functionaliteiten. Er werd rekening gehouden met de opmerkingen en suggesties die het FAGG heeft ontvangen sinds de lancering van de applicatie eind 2019.

Patiënten

In de app kunnen patiënten de beschikbaarheid van hun geneesmiddelen controleren en zich registreren om per e-mail te worden verwittigd wanneer een specifiek geneesmiddel beschikbaar is. De applicatie geeft ook informatie over de reden van de onbeschikbaarheid en de impact ervan. Er worden ook aanvullende aanbevelingen gedaan in geval van een kritieke onbeschikbaarheid. Met de nieuwe versie kunnen patiënten op de hoogte blijven van de huidige en toekomstige status van alle geneesmiddelen, ook van die waarvoor geen problemen zijn gemeld. De homepage van FarmaStatus is ook aangepast: er bestaat nu een aparte lijst met geneesmiddelen die nieuw zijn op de markt. De zichtbaarheid van de rubriek "opnieuw beschikbaar" werd verbeterd.

Artsen, apothekers en groothandelaars-verdelers

Een nieuwe functie maakt het mogelijk een bericht te sturen naar houders van een vergunning (farmaceutische bedrijven) of parallelle distributeurs in geval van vermoedelijke onbeschikbaarheid, leveringsproblemen of onbeschikbaarheid na de verwachte einddatum. Apothekers kunnen inloggen via hun e-gezondheidsaccount.

Met de nieuwe versie ontvangen vergunninghouders en parallelinvoerders berichten van apothekers en groothandelaars-verdelers in geval van vermoedelijke onbeschikbaarheid, leveringsproblemen of onbeschikbaarheid na de verstreken einddatum. Vergunninghouders en paralleldistributeurs kunnen ook op deze berichten reageren. Apothekers en groothandelaars-distributeurs ontvangen het antwoord via hun FarmaStatus-account en via e-mail.

Andere aanpassingen zijn doorgevoerd in de bestaande functionaliteiten en in de formulieren die bedrijven kunnen gebruiken om kennisgevingen te versturen. Zo wordt bijvoorbeeld een vermoedelijke einddatum gevraagd bij de melding van een onderbreking van het in de handel brengen en moet de huidige voorraad worden opgegeven bij de melding van een tijdelijke onbeschikbaarheid, een onderbreking van het in de handel brengen of een stopzetting van het in de handel brengen.

Het FAGG heeft ervoor gezorgd dat de informatie over de beschikbaarheid ook kan worden opgenomen in de voorschrijfsoftware van de artsen. Bij het voorschrijven van een geneesmiddel kan de arts dus zien of er een beschikbaarheidsprobleem is.

Meer Informatie
www.farmastatus.be