Ivermectine: het einde van de hoop als behandeling tegen Covid-19

Afbeelding
Ivermectine
Sommige studies tonen het belang aan van ivermectine tegen Sars-Cov2-infectie. Andere onderzoekers klagen de ontoereikendheid van de proeven aan. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een besluit genomen en raadt het gebruik van het anti- parasitaire geneesmiddel voor de preventie of behandeling van het coronavirus, buiten gecontroleerde klinische proeven, af.

Ivermectine is een anti-parasitair geneesmiddel dat onder andere door de FDA is goedgekeurd voor de behandeling van verschillende tropische ziekten, zoals onchocerciasis, helminthiasis en scabiës. Het zou in vitro antivirale eigenschappen kunnen hebben, maar bij doses die 100 maal hoger zijn dan die welke gewoonlijk voor parasitaire ziekten worden gebruikt. "Laboratoriumstudies hebben aangetoond dat ivermectine de replicatie van SARS-CoV-2 kan blokkeren, maar bij veel hogere concentraties dan die welke worden verkregen met de momenteel toegestane doses," verklaart het EMA in een mededeling.

Bijwerkingen en mogelijke toxiciteit kunnen bij deze doses dan ook niet worden uitgesloten, voegt het agentschap eraan toe. Het agentschap wou de doeltreffendheid nagaan van dit anti parasitaire middel, dat op sociale netwerken soms wordt voorgesteld als een wondermiddel. Het EMA concludeert in zijn persbericht "dat de beschikbare gegevens het gebruik voor Covid-19 buiten klinische proeven niet ondersteunen" en is van mening dat verdere studies "nodig zijn om conclusies te trekken over de werkzaamheid en veiligheid van het product bij de preventie en behandeling van Covid-19".