Klinisch onderzoek naar olijfextract ter preventie van hart- en vaataandoeningen

Afbeelding
cholesterol
De onderzoeksgroep "Tilman - Olijfpolyfenolen en cardiovasculaire gezondheid" is in december 2020 van start gegaan en is specifiek gericht op het onderzoek naar olijfextracten (Olea europea) en polyfenolen en hun functie bij het behoud van de cardiovasculaire gezondheid. De onderzoeksgroep zal een klinische studie uitvoeren met de onderzoeksgroep NatuRA (Natural Products & Food Research and Analysis, Farmaceutische Wetenschappen, Prof. N. Hermans) van UAntwerpen en de departementen Cardiologie (Prof. J. Bosmans, Dr. T. Bringmans) en Endocrinologie, Diabetologie en Metabole Ziekten (Dr. A. Verhaegen) van UZA.

In deze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische studie zullen de effecten van twee verschillende plantaardige voedingssupplementen op de bloeddruk en het cholesterolgehalte worden geëvalueerd. Het doel van deze studie is het effect van deze voedingssupplementen bij de behandeling van hoge bloeddruk en hoog cholesterolgehalte te vergelijken met dat van een placebo. Meer specifiek zal het onderzoek van deze leerstoel de effecten van olijfpolyfenolen onderzoeken in klinisch onderzoek bij patiënten met het metabool syndroom met verhoogde bloedlipiden en licht verhoogde bloeddruk, alsook in modellen van oxidatieve stress en ontsteking. Bovendien zal de biotransformatie van olijfpolyfenolen door de menselijke darmflora worden onderzocht met behulp van het gevalideerde GIDM-Colon model en zal worden nagegaan of de gevormde metabolieten bijdragen tot positieve effecten op het cardiovasculaire systeem.

"Van specifieke bereidingen van olijfolie is bekend dat ze het risico op hart- en vaatziekten verminderen wanneer ze een hoog gehalte aan polyfenolen bevatten. In deze studie willen wij weten in hoeverre deze voedingssupplementen werken, d.w.z. of zij de bloeddruk en de bloedcholesterol op korte termijn kunnen verlagen. Het effect van een gestandaardiseerd olijfextract (Tensiofytol) zal worden onderzocht, evenals dat van een gecombineerd plantenpreparaat (Cholesfytol NG). Naast het olijfextract bevat dit combinatiepreparaat verschillende andere plantaardige ingrediënten die ook het risico op hart- en vaatziekten kunnen verminderen," legt professor Nina Hermans uit.

 

Wilt u meer weten over dit onderzoek of bent u geïnteresseerd in deelname aan het onderzoek? Ga naar https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/natura/olijfstudie.