Meer dan de helft van de mensen met hypertensie zijn niet behandeld, zegt de WHO

Afbeelding
hypertensie
Het aantal volwassenen tussen 30 en 79 jaar met hypertensie is de afgelopen 30 jaar gestegen van 650 miljoen tot 1,28 miljard, volgens de eerste uitgebreide wereldwijde analyse van ontwikkelingen in de prevalentie, opsporing, behandeling en beheersing van hypertensie, uitgevoerd door het Imperial College London en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en gepubliceerd op woensdag 25 augustus in The Lancet. Bijna de helft van deze mensen was zich er niet van bewust dat zij een hypertensie hadden.

Hypertensie, dat het risico op hart-, hersen- en nierziekten sterk verhoogt, is een van de belangrijkste oorzaken van sterfte en morbiditeit in de wereld. Het kan gemakkelijk worden opgespoord door de bloeddruk te meten, thuis of in een gezondheidscentrum, en kan vaak doeltreffend worden behandeld met goedkope geneesmiddelen.

Volgens onderzoekers houden meer dan 8,5 miljoen sterfgevallen per jaar wereldwijd rechtstreeks verband met hypertensie. Door op deze parameter in te spelen kan het aantal hartaanvallen met 20-25% en het aantal beroertes met 35-40% worden verminderd, aldus de wetenschappers.

Deze stijging in absolute cijfers houdt echter verband met de toename van de wereldbevolking en de vergrijzing daarvan: in verhouding is het aantal mensen met hoge bloeddruk de laatste 30 jaar weinig veranderd (ongeveer een derde van de volwassen wereldbevolking).

Anderzijds is er een verschuiving van rijke naar arme landen: terwijl de hypertensiecijfers in hoge-inkomenslanden zijn gedaald, zijn zij in veel lage- en midden-inkomenslanden gestegen of stabiel gebleven, met name in sub-Saharaans Afrika, Oceanië en sommige Aziatische landen.

Bovendien schatten onderzoekers dat 580 miljoen mensen wereldwijd een hoge bloeddruk hebben zonder het te weten. In totaal is meer dan de helft van de hypertensiepatiënten in de wereld (720 miljoen) onbehandeld.

"Hoewel hypertensie eenvoudig te diagnosticeren en te behandelen is met goedkope geneesmiddelen, is het een falen voor de volksgezondheid dat zoveel mensen over de hele wereld nog steeds niet de behandeling krijgen die ze nodig hebben," aldus hoofdauteur van de studie Prof. Majid Ezzati, geciteerd door de WHO. Richtsnoeren van het WHO voor de farmacologische behandeling van hypertensie bij de volwassenen – in het Engels,

De WHO-richtsnoeren voor de farmacologische behandeling van hypertensie bij volwassenen, die eveneens op woensdag 25 augustus zijn gepubliceerd, bevatten nieuwe aanbevelingen om landen te helpen de behandeling van hypertensie te verbeteren.

Naast deze aanbevelingen voor zorgverleners noemt de organisatie ook het belang van een gezonde levensstijl.