Moeten kinderen gevaccineerd worden?

Afbeelding
children vaccin
De kwestie van het vaccineren van de kinderen is steeds meer aanwezig in de debatten, met name door de opkomst van de meer overdraagbare varianten. De Franse Academie voor Geneeskunde heeft op woensdag 17 november in een persbericht haar mening te kennen gegeven dat vaccins niet aan alle kinderen moeten worden gegeven, maar dat sommige kinderen er wel baat bij moeten hebben. Een standpunt dat door de Belgische deskundigen wordt gedeeld.

De Franse Academie voor Geneeskunde beveelt aan de immunisatie tegen Covid-19 met het vaccin (van Pfizer/BioNTech) uit te breiden tot kinderen die een risico lopen op ernstige vormen van de ziekte als gevolg van co-morbiditeiten, ongeacht hun leeftijd, alsook tot andere kinderen in hun gezins- en schoolomgeving.

Ook wordt aanbevolen "kinderen te vaccineren die met kwetsbare volwassenen samenleven, met name mensen met verminderde immuniteit en chronisch ziekten".

Ter rechtvaardiging van haar standpunt noemt zij onder andere "de mogelijke vermindering van de circulatie van het virus in de gezinsomgeving" en "in de lagere scholen, waardoor sluiting van klassen, leerachterstand en de sociale en economische kosten voor de gezinnen kunnen worden vermeden".

Zij is echter van mening dat de uitgevoerde klinische proeven ontoereikend zijn en dat, aangezien kinderen zeer zelden door ernstige vormen van de ziekte worden getroffen, hun vaccinatie niet mag worden gebruikt "ter compensatie van de weigering van sommige volwassenen om zich te laten vaccineren".

Hoewel ernstige vormen van Covid en, nog sterker, sterfgevallen bij kinderen zeer zeldzaam zijn, kunnen de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna af en toe een hartontsteking veroorzaken. Dit zijn zeer zeldzame bijwerkingen, maar ze moeten worden afgewogen tegen de voordelen van het vaccin voor de jongste kinderen.

De Europese gezondheidsautoriteiten onderzoeken momenteel de kwestie nadat zij positieve gegevens hebben ontvangen van Pfizer en vervolgens van Moderna. Zij tonen aan dat er geen ernstige gevolgen zijn, maar op een steekproef van ongeveer duizend kinderen, wat onvoldoende is om zeer zeldzame maar ernstige gevolgen op te sporen.

"De ziekte blijft beperkt bij kinderen. Het directe voordeel van vaccinatie zal dus ook beperkt zijn," benadrukt Dr. Dimitri Van der Linden, kinderarts-infectioloog aan de universiteitsklinieken van Saint-Luc. "Meer dan een miljoen Belgische volwassenen ouder dan 18 jaar zijn nog steeds niet gevaccineerd. Anderzijds is 74% van de 12-17-jarigen gevaccineerd. In totaal zijn er in België 937.984 kinderen van 6 tot 11 jaar, aldus Sciensano. Als we ervoor kiezen de vaccinatie van jonge kinderen door te drukken, moeten we er eerst voor zorgen dat we volwassenen die meer risico lopen, blijven vaccineren", benadrukt de kinderarts.