Nu het winterseizoen begint, komen de longontstekingen weer terug!

Afbeelding
long
De gezondheidsautoriteiten waarschuwen voor de terugkeer van wintervirussen, vooral voor bronchiolitis.

Deze oktober, is de acute bronchiolitis van zuigelingen begonnen. "We zijn nog niet op het verzadigingspunt, maar we hebben een activiteit die ongebruikelijk is in vergelijking met andere jaren in deze tijd van het jaar," leggen de specialisten uit. "De bronchiolitis epidemie in de winter van 2021 zou grootschalig kunnen zijn, gezien het aanzienlijke collectieve verworven immuniteitstekort bij kinderen die na maart 2020 zijn geboren".  De ongewone barrièremaatregelen, loc downs, scholen gesloten, grenzen gesloten.... De Covid-uitbraak heeft kinderen "onder een stolp" gezet en de epidemie in de winter van 2020-2021 was bescheiden van omvang. Deze minimale waargenomen circulatie betekent dat er een risico van circulatie van het virus bestaat voor niet-immune kinderen, als ook voor kinderen die geboren zullen worden tussen nu en de tweede maand van circulatie van het virus. Voor de meeste kinderen met een milde infectie is geen specifieke behandeling nodig, afgezien van het behandelen van de symptomen (in elk geval het verlagen van de koorts). Het is raadzaam de neus regelmatig te spoelen, regelmatig te drinken en de maaltijden te verspreiden. Bovendien moet de kamer goed worden geventileerd en moet blootstelling aan tabaksrook worden vermeden. Hoestsiroop mag niet gegeven worden! Ziekenhuisopname is nodig als het kind grote moeite heeft met ademhalen of eten, omdat dan hypoxemie en/of dehydratie te verwachten zijn. Tijdens de ziekenhuisopname wordt het kind in de gaten gehouden en krijgt het zo nodig zuurstof en nasogastrische sondevoeding. In zeer zeldzame gevallen zal kunstmatige beademing nodig zijn.

Uit de resultaten van een studie die is uitgevoerd op 38 afdelingen spoedeisende hulp van kinderen in 8 landen (Canada, VS, Australië en Nieuw-Zeeland, VK en Ierland, Spanje en Portugal) en waaraan 2.359 zuigelingen van 1-12 maanden met bronchiolitis hebben deelgenomen, blijkt dat antibiotica, röntgenfoto's van de borst en laboratoriumtests bij deze indicatie niet worden aanbevolen en geen invloed hebben op het beloop van de ziekte.