Pneumokokkenvaccinatie voor 65-plussers

Afbeelding
Pneumokokkenvaccinatie
Vanaf 15 september worden 65-plussers en chronisch zieken boven de 50 gewezen op het belang van inenting tegen pneumokokkenziekte. Net als vorig jaar zal in deze communicatie - die via gerichte videoboodschappen op sociale netwerken wordt uitgezonden - het verband tussen pneumokokkeninfecties en longontsteking duidelijk worden belicht. Met name zal de betrokkenen worden gevraagd eventuele vragen aan hun apotheker te stellen en het vaccinatieschema met hun arts te bespreken.

Terwijl Covid 19 nog steeds in het nieuws is, is longontsteking ook een reële bedreiging voor sommige patiënten. Streptococcus pneumoniae kan namelijk ernstige ziekten veroorzaken: ernstige sepsis met of zonder bacteriemie, meningitis, longontsteking, enz. Deze bacterie koloniseert vaak de menselijke nasofarynx en wordt hoofdzakelijk via respiratoire druppeltjes overgebracht. Op basis van capsulaire typering worden ten minste 93 antigeentypen onderscheiden, waarbij 6-11 serotypen ≥ 70% van alle gevallen van invasieve pneumokokkenziekte veroorzaken. Er zijn verschillende vaccins voor volwassenen geregistreerd, die aan bepaalde patiënten moeten worden aangeboden, afhankelijk van hun leeftijd en risicofactoren (zie kader). Het is belangrijk aan te dringen op naleving van het vaccinatieschema.

 

 

Kansrijke doelgroepen 

-- 

1.       Volwassenen met een verhoogd risico op pneumokokkeninfectie: 

  • volwassenen met een immuunstoornis
  • volwassenen met anatomische en/of functionele asplenie, sikkelcelziekte of hemoglobinopathie.
  • volwassenen met cerebrospinale vloeistof lekkage of cochleaire implantaten.

2.       Volwassenen met co-morbiditeit: 

  • chronische hart- en longziekten, diabetes,
  • chronische leverziekte of alcoholmisbruik
  • chronische nierziekte
  • chronische neurologische of neuromusculaire aandoeningen met risico op aspiratie

3.       Gezonde mensen van 65 jaar en ouder

Meer info: https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/css_9562_fiche_vaccination_antipneumococcique_vweb.pdf