Pre-diabetes en diabetes type 2: suppletie met vitamine D

Afbeelding
diabetes type 2
Talrijke internationale studies hebben het verband aangetoond tussen vitamine D en diabetes type 2. Van supplementen is bekend dat zij het ontstaan of de voortgang van de ziekte vertragen en zelfs de insulineresistentie bij pre-diabetes en obesitas onder controle houden. Een cohortstudie op basis van gegevens van de UK Biobank onderzocht de mogelijke verbanden tussen circulerende 25-hydroxyvitamine D-concentraties (25[OH] D) en het risico van cardiovasculaire gebeurtenissen (CVE) en totale mortaliteit.

Het studiecohort bestond uit 67.789 patiënten met prediabetes en 24.311 patiënten met diabetes type 2, die allen vrij waren van hart- en vaatziekten of kanker op de baseline. Serum 25(OH) D concentraties werden gemeten in het begin. Het risico op CVS en de totale mortaliteit werden bekeken na 10-14 jaar follow-up. Multivariate analyses met meervoudige correcties toonden aan dat hogere serum 25(OH) D concentraties significant en niet-lineair geassocieerd waren met een lager risico op beroerte bij pre-diabetes of type 2-diabetes en hetzelfde gold voor de totale mortaliteit. Er werden twee groepen gevormd op basis van het 25(OH) D-gehalte, respectievelijk <25 nmol/l en ≥75 nmol/l. In de tweede groep bleek het risico op een beroerte bij prediabetes significant lager te zijn dan in de eerste groep, en hetzelfde gold voor de volgende eindpunten: coronaire hartziekten, hartfalen, beroerte, sterfte door ischemische hartziekten, en totale sterfte. Dezelfde resultaten werden waargenomen bij diabetespatiënten, behalve voor beroerte.

De conclusie van de auteurs van deze prospectieve cohortstudie met meer dan 90.000 deelnemers is dat zij het monitoren van serum 25(OH)D niveaus bij patiënten met prediabetes of type 2-diabetes en een suppletie aanbevelen.  

 

Ref: 

Zhang P et coll.: Association of Serum 25-Hydroxyvitamin D With Cardiovascular Outcomes and All-Cause Mortality in Individuals With Prediabetes and Diabetes: Results From the UK Biobank Prospective Cohort Study. Diabetes Care. 2022. 

--