Topische behandeling met finasteride bij mannen met alopecia androgenetica

Afbeelding
alopecie
Momenteel zijn bij mannen twee farmacologische behandelingen doeltreffend gebleken bij de behandeling van alopecia androgenetica: oraal finasteride 1 mg/d en uitwendig minoxidil 5%. Een topische behandeling met finasteride lijkt een nieuwe optie te zijn voor de behandeling van volwassen mannelijke AGE, met een soortgelijke werkzaamheid als de orale vorm, maar met minder bijwerkingen, met name op het libido.

Een prospectief, dubbelblind, 3-armig, 24 weken durend onderzoek bij volwassen mannen met GAA op 45 plaatsen in Europa evalueerde de werkzaamheid van een topische finasteride behandeling bij mannen. De topische behandeling met finasteride bestond uit een 0,25% oplossing, eenmaal daags aangebracht in een hoeveelheid van 50 tot 200 microliter (1 tot 4 verstuivingen) met ten minste 1 verstuiving op de vertex. Het product werd gedurende 6 tot 8 uur vóór het wassen aangebracht. De verbetering op 24 weken was significant met topische finasteride versus placebo, met een haartelling van 20,2 versus 6,7 en de haartelling was vergelijkbaar tussen topische en systemische finasteride. Deze gegevens werden ook na week 12 waargenomen.
De tolerantie was identiek tussen placebo en topische finasteride. De incidentie van behandeling gerelateerde bijwerkingen was 9,9%, 6,6% en 11,9% voor respectievelijk topische finasteride, placebo en orale finasteride. De meest voorkomende bijwerkingen in alle 3 groepen waren pruritus, erytheem was alleen aanwezig bij topische finasteride, en verminderd of verlies van libido was respectievelijk 0,6%, 2,8% en 4,8%. De DHT-concentratie daalde van de uitgangswaarde tot week 24 met 34,5% met de topische vorm tegenover 55,6% met de orale vorm. Het verschil was significant voor de topische vorm versus placebo en voor de topische vorm versus de orale vorm.

De plasma testosteronconcentratie veranderde echter niet met de topische vorm, terwijl deze bij 6,7% van de patiënten met de orale vorm toenam. Een topische behandeling met finasteride lijkt een optie te zijn bij de behandeling van GAD bij volwassen mannen, met een soortgelijke werkzaamheid als de orale vorm, maar met minder bijwerkingen, vooral op het libido.

 

Ref : Efficacy and safety of topical finasteride spray solution for male androgenetic alopecia: a phase III, randomized, controlled clinical trial. BM Piraccini, U Blume-Peytavi, F Scarci et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022 ; 36(2):286-294.